Aktualnosci
O nas
Zima eXtreme
Lato eXtreme
Team-building
Wyprawy
Kontakt

O NAS

 Jeste?my grup? pasjonatów, skupiaj?c? mi?o?ników sportów ekstremalnych oraz dobrej zabawy. Nasze niespokojne dusze sprawi?y, ?e w wykonywaniu swojego zawodu doszli?my do perfekcji. Na co dzie? ?yjemy pasj?, bo ka?dy dzie? jest dla nas  przygod?, któr? chcieliby?my równie? i Ciebie zarazi?. Zespó? Kraul Integracja to do?wiadczeni instruktorzy, trenerzy, przewodnicy, utytu?owani sportowcy oraz ratownicy GOPR-u i WOPR-u, którzy czuwaj? nad Twoim bezpiecze?stwem. Byli?my na wszystkich kontynentach, wspinali?my si? na najwy?sze szczyty, sp?ywali?my najbardziej dzikimi rzekami, teraz nadszed? czas by? i Ty, przy naszej pomocy, móg? rzuci? wyzwanie prawom natury.© 2008 integracja.kraul.pl